Daxilolmalar və İstisnalar

  • Bu xidmət mobil tətbiqimizdə qeyd olunmayan digər elektrik xidmətləri üçün nəzərdə tutulmuşdur
  • Göstərilən qiymət texniki baxış üçün nəzərdə tutulmuşdur
  • Texniki baxış - yerində baxış xərcini nəzərdə tutur
  • Xidmət qiyməti texniki baxış zamanı müəyyənləşdirilir və müştəriyə bildirilir
  • Ehtiyat hissələri (ehtiyac olarsa) üçün əlavə ödəniş olunacaqdır
  • ÇakÇuk elektrik tərəfindən texniki baxış zamanı bildirilmiş və öncədən mövcud olan problemlər/potensial risklərə görə məsuliyyət daşımır
SERVİS SEÇİN

Другое Электрическое Обслуживание

Texniki baxış +
10.00
Davam et